Operator witryny

STORCK Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 26
01-208 Warszawa
Polska

Tel: +48 22 3366-366
E-mail: info@pl.storck.com
Krajowy Rejestr Sądowy:
Sad Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
XIX Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego,
ul. Barska 28/30, Warszawa
Numer KRS: 0000026208
Numer Identyfikacji Podatkowej: 526-015-09-86
Kapitał Zakładowy: 172 728 PL
Zarząd:
Maciej Dąbrowiecki
Iwona K. Piątkowska
Michael Zink
Prawa autorskie:
© Copyright 2019, AUGUST STORCK KG, Niemcy
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawartość niniejszej strony internetowej wraz z projektem, tekstem, grafiką, ich wyborem i aranżacją stanowią własność AUGUST STORCK KG i podlegają ochronie praw autorskich.

Kopiowanie, dystrybucja lub zmiana zawartości niniejszej strony internetowej dla celów handlowych lub udostępnienie jej w całości lub w części stronom trzecim jest nielegalne.
Znaki handlowe:
Jeśli nie zostało określone inaczej, wszystkie znaki handlowe na stronach Storck stanowią własność AUGUST STORCK KG, chyba że zostało zaznaczone inaczej.
Wykorzystanie:
Jakiekolwiek materiały zawarte na tej stronie mogą zostać wykorzystane wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą AUGUST STORCK KG.
Realizacja strony internetowej:
Projekt i wykonanie denkwerk GmbH